Powered by

Brabantse Energie Alliantie

Ambitie omzetten naar gezamenlijke acties

Lokale energie-initiatieven

ZLTO, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, TELOS, Biobased Delta, Enexis, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brabant Water

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Den Bosch, Gemeente Eindhoven, Gemeente Breda, Gemeente Helmond, Gemeente Tilburg, Brabantse Waterschappen

Brabantse Energie Alliantie: verduurzaming versnellen

16 partijen hebben een intentieverklaring ondertekend om deel uit te maken van de Brabantse Energie Alliantie (BEA). Hierin werken zij samen aan minimaal 14% duurzame energie in 2020 en 100% duurzame energie voor 2050. Dit door duurzame opwek en een besparing van minimaal 1,5% per jaar. Een grote uitdaging, zeker in de wetenschap dat sommige ondertekenaars de lat hoger hebben gelegd en nog eerder energieneutraal willen zijn.

Doel
De BEA versnelt de verduurzaming van de energievoorziening in Brabant door:

– nieuwe projecten te genereren,
– het ondersteunen van bestaande projecten,
– het faciliteren van kennisuitwisseling.


Wat we doen

Dit gebeurt in thematische actietafels waar relevante partijen bij elkaar worden gebracht op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld warmte of grootschalig zon. Met deze partijen wordt gekeken waar we in Brabant op dit moment staan, wat er nodig is om bestaande projecten te laten slagen en waar kansen liggen voor nieuwe projecten.

De ambitieuze doelstellingen vragen om strategische keuzes, die in samenspraak met alle partijen die het verschil kunnen maken in de transitie in Brabant gemaakt moeten worden. Daarom wordt binnen de actietafels ook gezamenlijk gewerkt aan een transitiepad voor de toekomst met als uitgangspunt 2050 waarin de Provincie Brabant 100% duurzame wil zijn op het gebied van energie. Een voorbeeld is de vraag hoe om te gaan met de gasloze wijk?

Tot slot zijn er ook faciliterende tafels waar producten en diensten worden ontwikkeld om projecten uit de actietafels te ondersteunen en tot een succes te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van projectontwikkelingscapaciteit, monitoring en financiering.

De Brabantse Milieufederatie is één van de initiatiefnemers van het Brabantse Energie Alliantie en vervult een prominente rol in het secretariaat als verbinder en aanjager van betrokken partijen, energie-initiatieven en de actietafels.

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.