Powered by

CO2 Bank Utrecht

Compenseer uw laatste CO2-uitstoot regionaal

Provincie Utrecht

CO2 Bank Utrecht

De Provincie Utrecht wil klimaatneutraal zijn in 2040. Hiertoe is in het verleden het netwerk Op Kop ingericht waarvan overheden, bedrijven, organisaties en ook de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) deel van uitmaken. Uitdaging voor deelnemers  was om zelf klimaatneutraal te worden door eerst energie te besparen, dan indien mogelijk zelf energie op te wekken en de rest te compenseren. Wat betreft dit laatste punt gaven de deelnemers aan bij voorkeur te compenseren in de eigen regio. Hiervoor heeft de NMU de CO2 Bank Utrecht opgericht.

Doel
Middels de stichting CO2 Bank Utrecht maakt de NMU ‘regionale klimaatcompensatie’ mogelijk. Hiermee jagen we de energietransitie aan en leggen we verbinding tussen bedrijfsleven en overheden (de klanten van de CO2 Bank) en de non-profitsector (scholen, sportclubs).

Wat we doen
Bij elke activiteit – denk aan de bouw, transport, industrie – komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat draagt bij aan klimaatverandering. Dus willen we CO2-uitstoot beperken. Dit kan enerzijds door energie te besparen of duurzamer op te wekken, maar er blijft altijd een bepaalde mate van uitstoot bestaan. Via de CO2 Bank kan deze CO2-uitstoot gecompenseerd worden door te investeren in lokale energieprojecten. Per saldo komt er dan geen CO2 vrij.
Veel sportclubs, verenigingen en scholen willen namelijk energie besparen of schone energie opwekken en kunnen hierbij ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld advies of financiering. Aan de andere kant zijn er bedrijven en particulieren die graag hun CO2-uitstoot willen compenseren, wat kan door te investeren in lokale energieprojecten. De CO2 Bank Utrecht koppelt deze twee groepen aan elkaar, binnen hun eigen regio; de provincie Utrecht. Resultaat: energiebesparing, meer schone energie en minder CO2-uitstoot in de provincie Utrecht.

De NMU is initiatiefnemer van de CO2 Bank Utrecht. Zij heeft de CO2 Bank vormgegeven en voert deze momenteel uit.

Meer informatie
Website van de CO2 Bank Utrecht
Filmpje over de CO2 Bank Utrecht

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.