Powered by

Eco Crazy 88 studentenbattle

Studenten maken eigen huis energiezuiniger

Jongeren Milieu Actief

Gemeente Utrecht

Eco Crazy 88 studentenbattle

De Eco Crazy 88 studentenbattle was een competitie tussen Utrechtse studentenhuizen, gericht op energiebesparing. Eén op de vijf inwoners van Utrecht-stad is student: de gemeente kan niet om de doelgroep studenten heen als ze in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Vanwege hun specifieke woon- en leefsituatie is zuinig omgaan met energie voor studenten een flinke uitdaging. Dat geldt natuurlijk ook in andere studentensteden: de battle is prima opschaalbaar.

Met de studentenbattle willen we de kennis onder studenten over energiebesparing vergroten, en ook een daadwerkelijke energiebesparing in studentenhuizen bereiken.

De Eco Crazy 88 studentenbattle was een competitie tussen studentenhuizen in Utrecht. Ieder deelnemend studentenhuis kreeg de kans om binnen 10 weken 88 duurzame (eco) en gekke (crazy) opdrachten uit te voeren. Het resultaat:

De Natuur en Milieufederatie Utrecht was de initiatiefnemer en trekker van de studentenbattle. Ze werkte aan de opzet en uitwerking van de battle, werving van studenten, betrekken van partners, organiseren events en het houden van een enquête. De battle is samen met Koelestudenten (Jongeren Milieu Actief) uitgevoerd.

Meer informatie
Facebook van de Eco Crazy Studentenbattle
Filmpje over de battle

 

 

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.