Powered by

Energiecoaches

Energiecoach helpt bij energiebesparing in huis

Groep van energiecoaches

Woningcoöperatie Wonen Limburg

Gemeente Maastricht, Regionale Energie Alliantie Noord en Midden Limburg, gemeente Sittard-Geleen

Energiecoaches: advies aan bewoners

Diverse gemeenten in Limburg hebben behoefte het energiegebruik in de gebouwde omgeving terug te dringen. Een eerste aanmoediging om woningeigenaren en huurders te stimuleren energie te gaan besparen moet laagdrempelig zijn. We leiden daarom Energiecoaches op. Deze vrijwilligers zijn in staat andere inwoners te adviseren over eenvoudig toe te passen maatregelen om de woonlasten te verlagen. In Zuid-Limburg worden in verschillende gemeenten de coaches ook opgeleid om bewoners te adviseren over hoe zij hun woning levensloopbestendig kunnen maken.

Doel
Woningeigenaren en huurders ondersteunen bij hun behoeften energiezuinig en comfortabel te wonen en tevens een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Wat we doen
Per wijk krijgen bewoners een energiescan aangeboden tegen een prijs van € 25 tot € 35. Deze scan wordt uitgevoerd door de speciaal daartoe opgeleide energiecoach. De bewoner ontvangt na de scan een overzichtelijk rapport met adviezen en een globale berekening van wat het hen oplevert. Wie maatregelen wil nemen wordt bij de vervolgstappen  door de energiecoach ondersteund. In een aantal gemeenten kan dat ook gaan om bijvoorbeeld valpreventieve maatregelen en het inrichten van de woning voor een prettiger leefklimaat. Kleine maatregelen zoals tochtstrips en isolatie worden in een aantal gemeenten gratis aangebracht voor wie dat wenst.

De Natuur en Milieufederatie Limburg leidt de energiecoaches op en begeleidt deze tijdens hun praktijkondersteuning. Daarnaast zorgen we voor de kwaliteitsbewaking van de energieadviezen en geleverde ondersteuning en vormen we het eerste aanspreekpunt voor de “klant”.

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.