Powered by

€nergiek Toezicht

Energiebesparing is geld verdienen

o.a. Invent, BMD Advies, Duurzom, Dzyzzion, Synnovem, Het Snoer om

VNG, Omgevingsdienst Groningen, Provincie Groningen, Groninger gemeenten

€nergiek Toezicht

In het Nationale Energieakkoord staat dat de naleving van de wettelijk verplichte energiemaatregelen door bedrijven nog onvoldoende is, en er meer handhaving nodig is om de beoogde doelstellingen te halen. Begin 2016 is de Omgevingsdienst Groningen in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie en de Gemeente Leek gestart met het pilotproject ‘€nergiek Toezicht’. Dat project wordt nu uitgerold over de rest van de provincie.

Doel
Doel van het project is om MKB-bedrijven te helpen aan de (wettelijke) verplichtingen op het gebied van energiemaatregelen te voldoen door hen een ontzorgingstraject aan te bieden. Energiebesparing is volgens ons het meest effectieve middel om tot CO2-reductie te komen. Ook voor bedrijven valt er veel te winnen. Energiebesparing levert immers geld op.

Wat we doen
€nergiek Toezicht biedt bedrijven een ontzorgingstraject aan. Een gespecialiseerde adviseur helpt het bedrijf met een bedrijfsscan om te komen tot een plan van aanpak met uit te voeren energiebesparende maatregelen en een planning. Dit plan van aanpak wordt afgestemd met het bevoegd gezag. Op basis hiervan vindt toezicht plaats. Ook helpt de adviseur het bedrijf bij het aanvragen van offertes. Het bedrijf betaald een vergoeding voor de diensten van de adviseur.

De gedachte is dat vanwege het maatwerk dit ontzorgingstraject uiteindelijk voordelig is voor zowel de bedrijven als voor de betrokken organisaties en instanties. Het bedrijf hoeft immers niet alles zelf uit te zoeken en het bevoegd gezag kan heel gericht toezichthouden. Daarnaast zal het een grotere besparing opleveren, omdat de basislijst van het Activiteitenbesluit erg beperkt is. In praktijk blijkt dat er veel meer winst te halen is voor bedrijven.

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft in verschillende projecten ervaring opgedaan met energiebesparing bij bedrijven. Vanuit deze ervaring hebben we het project €nergiek Toezicht mede vorm en inhoud gegeven. Daarnaast brengen we energiebesparing onder de aandacht van bedrijven en onderhouden het contact met de betrokken energieadviseurs.

Meer informatie
Website van €nergiek Toezicht

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.