Powered by

Energiewerkplaats

Organiseren van samenwerking tussen initiatieven

Diverse energie-initiatieven in Friesland

Ús Koöperaasje, Dorpswurk, Netwerk Duurzame Dorpen

Provincie Friesland

Energiewerkplaats: praktische ondersteuning energieprojecten

logo-energiewerkplaatsEr gebeurt niets zonder initiatiefnemers! Er is een groeiend aantal initiatieven in Friesland gericht op energiebesparing en -productie, in- en verkoop van duurzame energie en het starten van een eigen energiecoöperatie. Met Energiewerkplaats ondersteunt de Friese Milieu Federatie samen met Doarpswurk en Ús Koöperaasje initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken.

 

Doel
Met de Energiewerkplaats dragen we bij aan het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.

Wat we doen
Centraal in de aanpak staan inspiratiebijeenkomsten, het realiseren van lokale visies op het gebied van duurzaamheid, bijeenkomsten voor kennisoverdracht, uitwerken van plannen in Communities of Practice en het verlenen van (maatwerk)advies en ondersteuning gericht op de realisatie van concrete energieprojecten (energiebesparing en -opwek). De naam ‘werkplaats’ zegt het al, we bieden praktische ondersteuning en staan de initiatieven bij met raad en daad.

Door de aanpak zijn in Friesland tientallen energiecoöperaties ontstaan die werken aan een duurzame omgeving middels energiebesparing en de productie van duurzame lokale energie.

De Milieufederatie is naast de inhoudelijke uitvoering tevens verantwoordelijk voor het projectmanagement. Het project wordt in opdracht van Provincie Fryslân uitgevoerd.

Meer informatie
Website Energiewerkplaats

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.