Powered by

Groene Euro’s scoren

Sportverenigingen werken aan een lage energierekening

Diverse sportverenigingen in Overijssel

Sportservice Overijssel, diverse energie-adviseurs

Provincie Overijssel

Groene Euro’s scoren

logo-groene-euros-scorenDuurzaamheid heeft bij veel sportverenigingen -nog- geen prioriteit. Een gemiste kans, aangezien sportverenigingen met een eigen accommodatie veel geld kunnen verdienen door het treffen van energiemaatregelen. Omdat de prioriteit, kennis en ervaring bij de meeste verenigingen ontbreekt, hebben Sportservice Overijssel, Provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel ‘Groene Euro’s scoren’ in het leven geroepen.

Doel
Met Groene Euro’s scoren willen we bevorderen dat sportverenigingen hun accommodaties gaan verduurzamen. Het accent ligt daarbij op energiebesparing, omdat verenigingen daarmee veel geld kunnen besparen. We wijzen sportverenigingen niet alleen op het belang van duurzaamheid, maar helpen hen ook bij het nemen van maatregelen.

Wat we doen
Binnen het project Groene Euro’s scoren neemt de energiescan een centrale plek in. Met deze scan krijgt de vereniging inzicht in haar energieverbruik en besparingsmogelijkheden. De quick-wins kan men direct oppakken, waarmee de eerste euro’s al zijn gescoord.

Wil de vereniging investeren in grotere maatregelen, bijvoorbeeld een houtpellet kachel, isolatie of Led-verlichting, dan kan zij gebruikmaken van diverse financiële regelingen, zowel provinciaal als landelijk.

We helpen verenigingen met een informatieve website en een pool van energieadviseurs. De verenigingen zijn via diverse kanalen benaderd en we hebben zelfs een helpdesk ingericht. Inmiddels heeft ruim de helft van alle verenigingen een energiescan laten uitvoeren, een aantal van deze verenigingen heeft ook gebruikgemaakt van de subsidiemogelijkheden om de maatregelen te financieren. De meeste verenigingen kunnen door collectieve inkoop en het treffen van simpele maatregelen al snel honderden tot duizenden euro’s per jaar besparen. Denk daarbij aan het plaatsen van bewegingsmelders, het vervangen van oude koelkasten door energiezuinigere varianten en waterbesparende douches. Een tennisvereniging uit Zwolle bespaarde door de overstap te maken naar een andere energieleverancier zelfs 4.500 euro per jaar!

Natuur en Milieu Overijssel is in Overijssel initiator geweest om duurzaamheid bij sportverenigingen te stimuleren. Na uitvoering van 2 pilot projecten (2013-2014) is het project opgeschaald naar heel de provincie. Natuur en Milieu Overijssel beschikt verder over de inhoudelijke kennis, kent het netwerk en vervult daarom de rol van Helpdesk.

Meer informatie
Website Groene Euro’s scoren
Item van RTV Oost via YouTube

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.