Powered by

Het Energieloket

Energie-advies aan particuliere woningeigenaar

Diverse energie-collectieven in Drenthe en Groningen

SLIM wonen met energie, KUUB, KAW Architecten, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Buurkracht, Diverse uitvoerende bedrijven in Groningen en Drenthe

Alle Drentse en Groningse gemeenten, Provincie Drenthe, Provincie Groningen, VNG

Energieloket: informatiepunt voor woningbezitters

Onder andere in Drenthe en Groningen hebben de gemeenten een energie-informatiepunt geopend voor woningbezitters: het Drents Energieloket en het Energieloket Groningen. In beide provincies neemt de Natuur en Milieufederatie deel aan het consortium dat het Energieloket heeft opgezet en uitvoert.

Doel
Het Energieloket geeft onafhankelijke informatie over energiebesparing en duurzame energie aan particuliere woningbezitters en helpt mensen verder door het geven van gericht advies.

Wat we doen
Bij het Energieloket kunnen particuliere woningbezitters terecht met vragen over het energiezuiniger maken van de woning: Welke stappen kun je nemen? Zijn er subsidies voor? Welke bedrijven in de buurt kunnen mij helpen? Het Energieloket is niet gelieerd aan bedrijven en geeft onafhankelijke informatie. Elke gemeente heeft een eigen webpagina met lokale informatie, waarvan een deel regionaal wordt gevuld. Het loket is zowel telefonisch als per e-mail te bereiken. Hiervoor is een regionale helpdesk ingericht.

Het Energieloket krijgt wekelijks vragen binnen. Zeker in periodes dat er subsidie beschikbaar is, is er meer behoefte aan informatie. De binnengekomen vragen registreren we. Hiermee krijgen we zicht op de wensen en behoeften van de gebruiker van het Energieloket. Dit is waardevolle informatie om de doelgroep gericht te benaderen en ondersteunen met online en offline campagnes. Zo hebben het Drentse en Groninger Energieloket de ‘Warmtetour’ georganiseerd om mensen te informeren over het isoleren van hun woning en in contact te brengen met lokale bedrijven. Het Drentse Energieloket heeft een zelfde soort campagne ook uitgevoerd met als thema zonnepanelen: Zon Zoekt Drent.

In het bereiken van de doelgroep en het uitvoeren van de campagnes, zoeken we gericht de samenwerking met lokale energie-initiatieven. Daar waar nog geen energie-initiatieven actief zijn, proberen we ze te stimuleren in samenwerking met Buurkracht.

De Natuur en Milieufederaties dragen bij aan de samenwerking door het vormgeven en uitvoeren van campagnes zoals de Warmtetour en Zon Zoekt Drent. We organiseren bijeenkomsten voor inwoners en verzorgen de publiciteit rondom het Energieloket.

Meer informatie
website Drents Energieloket
Facebook Drents Energieloket

website Energieloket Groningen
Facebook Energieloket Groningen

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.