Powered by

Routekaart Klimaatneutrale gemeenten

Een gezamenlijke route naar klimaatneutraal

Diverse Utrechtse energie-initiatieven

Utrechtse gemeenten

Routekaart Klimaatneutrale gemeenten

Bijna alle gemeenten hebben de ambitie om klimaatneutraal of energieneutraal te worden in de periode tussen 2030 en 2050. Bij de meeste gemeenten is dit vaak nog een doelstelling zonder onderliggend plan. De Natuur en Milieufederatie Utrecht helpt gemeenten om tot een routekaart te komen om klimaatneutraal te worden.

Doel
Gemeenten worden klimaatneutraal en stellen hiertoe een concrete routekaart op.

Wat we doen
Om tot een gemeentelijke routekaart te komen doorlopen wij samen met de gemeenten een aantal stappen.Deze start met een analyse van de beschikbare data. We maken daarbij gebruik van openbare data zoals Energie in Beeld, de Klimaatmonitor en CBS-gegevens. Op basis van deze informatie voeren we gesprekken met stakeholders waaronder energie-initiatieven, bedrijven, woningcorporaties, netbeheerder, waterschap en ambtenaren binnen de gemeente.

Vervolgens organiseren we twee bijeenkomsten. Een meedenkbijeenkomst voor bewoners waar zij eerst informatie krijgen over de opgave en daarna mee kunnen doen. En een raads-informatiebijeenkomst voor raadsleden, bewoners en andere stakeholders.

Met behulp van al deze informatie schrijven we de routekaart en helpen mee met het schrijven van het raadsvoorstel. We willen immers dat de routekaart wordt vastgesteld in de raad.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht is procesbegeleider. Wij schrijven de gemeentelijke routekaart en helpen bij het organiseren van de bijeenkomsten die hiervoor input moeten leveren.

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.