Powered by

Stimuleren lokale energiecoöperaties

Van idee naar concreet projectplan

Diverse Limburgse energie-initiatieven

Provincie Limburg, diverse Limburgse gemeenten

Stimuleren lokale energiecoöperaties

In een aantal gemeenten in Limburg bestaan succesvolle lokale energiecoöperaties. Zij zijn een belangrijke motor achter de energietransitie. In diverse andere gemeenten zijn energie-initiatieven nog versnipperd en nog niet in een lokale energiecoöperatie verenigd. Voor deze gemeenten brengt de Natuur en Milieufederatie Limburg potentiële initiatiefnemers voor een energiecoöperatie bijeen en ondersteunen wij hen in de opstartfase.

Doel
We stimuleren de oprichting van nieuwe lokale energiecoöperaties in 7 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Wat we doen
Samen met de gemeenten werven wij potentiële deelnemers. Dat gebeurt middels een informatiepakket, publicaties en sociale media, maar vooral via directe benadering door Natuur en Milieufederatie Limburg en gemeenten.

Voor de geïnteresseerde initiatieven in de verschillende gemeenten organiseren we een drietal workshops:

In de eerste workshop verkennen we de beweegredenen en kernwaarden en werken deze met de initiatiefnemers uit in een gezamenlijke missie en visie.

Vervolgens gaan we aan de slag met het delen van ervaringen en wensen om de concrete activiteiten te bepalen. Deze zijn afhankelijk van persoonlijke interesses, kennis en ervaring. We doen hierbij een oriëntatie op de doelstellingen voor de kortere termijn en formeren aan de hand daarvan verschillende werkgroepen.

De laatste stap is het maken van een aanzet voor een werkplan/businessplan. We helpen de werkgroepen op gang met een training en bieden procesondersteuning onder andere bij  de besluitvorming en communicatie. Per werkgroep werken we aan een stappenplan naar realisatie van het beoogde doel.

Het gemeentelijke proces wordt afgesloten met een bredere netwerkbijeenkomst.

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft contact met veel energie-initiatieven in de provincie. Zij brengt deze initiatieven bijeen en organiseert de 3 workshops per gemeente. Daarnaast ondersteunen we de nieuwe energiecoöperaties en brengen we de coöperaties bijeen tijdens een provinciale netwerkbijeenkomst ten behoeve van kennisuitwisseling en samenwerking.

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.