Powered by

Stookjerijk

De huursector slaat aan het verduurzamen

Woonbond, Aedes

Ministerie van BZK, deelnemende gemeenten

Stookjerijk

Met dit initiatief willen we het overleg tussen huurdersverenigingen, corporaties en gemeente over energiebesparing in de huursector bevorderen. In diverse gemeenten ontbrak deze uitwisseling. Stookjerijk is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties waarbij succesfactoren en knelpunten worden besproken in een zogenoemd driepartijenoverleg. Daarbij wordt de jaarlijkse voortgang van de energieprestaties van de corporaties per gemeente gemonitord en landelijke uitgewisseld. In 2016 volgden we vier wethouders met de ambitie om de huursector in hoog tempo te verduurzamen. Via een website delen zij hun ervaringen.

Doel
Samen werken aan versnelling van energiebesparing in de sociale huursector.

Wat we doen
In 2016 volgden de Natuur en Milieufederaties vier wethouders (portefeuille Wonen) in hun ambitie om de huursector in hoog tempo te verduurzamen. Via de website Stookjerijk.nl delen deze estafette-wethouders hun ervaringen in filmpjes die aan het begin, halverwege en aan het eind van het jaar zijn gemaakt. De vier estafette-wethouders delen hun ervaringen met collega-wethouders Wonen uit andere gemeenten. Tijdens de landelijke slotbijeenkomst worden de estafettestokjes overgedragen aan vier nieuwe wethouders. Tevens reikt minister Blok de Stookjerijk-Trofee uit aan de gemeente met de groenste prestatieafspraken.  In de toolkit op de website staan goede voorbeelden en tips & trics uit de praktijk van vijf jaar Stookjerijk. De toolkit wordt steeds verder gevuld.

Stookjerijk is in 2011 gestart. De Natuur en Milieufederaties hebben met Stookjerijk het driepartijenoverleg tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen geïntroduceerd. De aanpak heeft haar waarde bewezen, want sinds juli 2015 is dit overleg opgenomen in de nieuwe Woningwet.

Stookjerijk is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. Wij volgen de estafette-wethouders met filmopnames en interviews die breed worden gecommuniceerd via de website van Stookjerijk. Daarnaast stellen we een monitoringsrapportage van de deelnemende gemeente op en organiseren we het overleg van de wethouders Wonen (uitwisseling van aanpak en opzet prestatieafspraken). Ook organiseren we de landelijke slotbijeenkomst waarin conclusies worden gepresenteerd en resultaten gedeeld.

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.