Powered by

Werkplaats collectieve zonnedaken en -parken

De plek om kennis en ervaringen uit te wisselen

Energiecollectieven

E4S Consult

Provincie Gelderland

Werkplaats collectieve zonprojecten

Bij de Gelderse lokale duurzame energie-initiatieven was grote behoefte aan kennisdeling en ondersteuning bij het realiseren van collectieve zonnedaken en –parken. Dit is voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) aanleiding geweest om in 2013 een werkplaats voor kennisdeling en scholing op te richten. Ongeveer 20 Gelderse energie-initiatieven nemen aan deze werkplaats deel. In december 2016 kwam de werkplaats voor de 15e keer bij elkaar. De werkplaats wordt steeds goed bezocht (ruim 30 deelnemers).

Doel
Met de Werkplaatsen werken we aan kennisdeling en scholing van lokale duurzame energie-initiatieven bij het realiseren van collectieve zonnedaken en –parken.

Wat we doen
De werkplaats komt elk kwartaal bij elkaar. Een projectontwikkelaar op het gebied van collectieve zonnedaken en –parken begeleid de werkplaats inhoudelijk. De GNMF coördineert het geheel. Ervaringen met het realiseren van collectieve zonnedaken en –parken worden door presentaties van de deelnemende energie-initiatieven uitgewisseld. De diverse fasen van de realisatie komen aan bod; van idee tot exploitatie. Succesfactoren, knelpunten en kansen worden besproken. En belangrijker nog, er wordt samen gezocht naar oplossingen. Maar ook wordt gekeken naar de omgeving waarin we actief zijn: wat is de stand van zaken van de landelijke regelgeving en welke actuele ontwikkelingen spelen we? In afstemming met de deelnemers wordt de agenda van een Werkplaats opgesteld.

De GNMF coördineert de Werkplaats en onderhoudt het contact met de energie-initiatieven. Samen met de inhoudelijke deskundige bereiden wij het programma van de verschillende Werkplaats voor.

Meer informatie
Website Werkplaats collectieve zonprojecten

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.