Powered by

Windpark Nijmegen-Betuwe

De wind waait voor iedereen

Coöperatie WindpowerNijmegen

Izzy Projects

Gemeente Nijmegen

Windpark Nijmegen-Betuwe

In het buitengebied van de gemeente Nijmegen ligt een zeer geschikte locatie voor het realiseren van een windpark van vier tot negen windmolens. Om draagvlak voor dergelijke parken te ontwikkelen en behouden is de mogelijkheid tot participatie van omwonenden noodzakelijk. De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) heeft de handschoen opgepakt en is een van de belangrijke initiatiefnemers van het windpark Nijmegen-Betuwe. Uiteraard is het park opgezet als een coöperatief windpark mét participatie van inwoners.

Doel
Doel van dit project is het realiseren van de planologische inpassing van een coöperatief burgerwindpark alsmede het realiseren van draagvlak bij de lokale politiek en bij inwoners.

 

Wat we doen
De GNMF heeft voor de planologische inpassing van het burgerwindpark belangrijk lobby-werk verricht. Via onderhandeling en overleg met grondbezitters en gemeente heeft de GNMF er mede voor gezorgd  dat grondposities in handen kwamen van de stichting Wiek-II  en vervolgens de windcoöperatie WindpowerNijmegen. Stichting Wiek-II is een samenwerking van de GNMF en Izzy Projects die de professionele ontwikkeling van het park heeft opgepakt.

Vervolgens is verder gewerkt aan het verkrijgen van draagvlak. Samen met de leden van de windcoöperatie heeft de GNMF gezorgd voor de inspraak en het activeren van mensen die enthousiast zijn over Windpark Nijmegen-Betuwe. Het gehele traject heeft ongeveer drie jaar geduurd. In december 2016 is het burgerwindpark van vier windmolens feestelijk geopend.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en de Nijmeegse windprojectontwikkelaar Izzy Projects hebben gezamenlijk de professionele ontwikkeling van het windpark Nijmegen-Betuwe van eerste idee tot en met de bouw gerealiseerd. De GNMF heeft met name gewerkt aan draagvlakvorming zowel bij inwoners als bij de lokale politiek. Daarnaast hebben we de ledenwerving opgepakt en de algehele communicatie rond het burgerwindpark verzorgd.

Meer informatie
Website windpark Nijmegen-Betuwe
Facebook windpark Nijmegen-Betuwe
@windpowerNijmeg

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.