Powered by

Windpark Rescoop Limburg

Ook de omgeving profiteert van windenergie

Leudal Energie, Peel Energie, Zuidenwind en WeertEnergie

Windpark Rescoop Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg adviseert lokale initiatieven over windenergie. Naast de energieopbrengst kijkt zij hierbij naar de effecten en gevolgen voor natuur, landschap en leefomgeving. Hierin werkt zij samen met onder andere Windpark Rescoop Limburg: een samenwerkingsverband van vier energiecoöperaties in Midden-Limburg. Zij streven naar burgerwindturbines in eigendom van de lokale gemeenschap.

Doel
Samen met Rescoop werken we aan het realiseren van burgerwindturbines in de provincie Limburg.

Wat we doen
De energiecoöperaties zoeken geschikte windlocaties. Samen met de grondeigenaren en de omwonenden wordt een plan opgesteld. Hierbij kijken we op welke manier de omgeving op een optimale manier kan meedelen in de opbrengsten. Bijvoorbeeld door geld vrij te maken dat geïnvesteerd kan worden in lokale projecten. Zo houden we de geldstromen zoveel mogelijk binnen de regionale economie. Daarnaast kunnen omwonenden een aandeel in de turbines kopen.

De Natuur en Milieufederatie Limburg verzorgt de kennisdeling voor deze trajecten. We zorgen ervoor dat de aanpak en opgedane ervaringen worden vastgelegd als input voor nieuwe projecten. Het delen van deze kennis doen we door het organiseren van een community of practice voor lokale initiatiefnemers. Daarnaast organiseren we een conferentie om de aanpak en resultaten te delen met andere geïnteresseerden.

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.