Powered by

Zonne-energie voor sportverenigingen

sportverenigingen in het zonnetje

Energie-U, diverse Utrechtse energie-initaitieven

Vereniging Sport Utrecht

Diverse Utrechtse gemeenten

Zonne-energie voor sportverenigingen

Het is voor veel sportverenigingen en maatschappelijke organisaties nog moeilijk om zonnepanelen op hun accommodatie te plaatsen. Dit heeft met de huidige regelgeving en financiële omstandigheden te maken. Toch zijn er ook veel kansen en al goede voorbeelden in de provincie Utrecht. Daarnaast kunnen sportclubs en maatschappelijke organisaties een belangrijke educatieve rol spelen richting hun leden.

Doel
Versnelling van de installatie van zonnepanelen op accommodaties van sportclubs en maatschappelijke organisaties.

Wat we doen
Speciaal voor initiatiefnemers die aan de slag willen met zonne-energie bij hun maatschappelijke organisatie of sportvereniging organiseren wij gezamenlijke sessies. Hiervoor bieden we een stappenplan en brengen we zo de mogelijkheden voor de organisatie in kaart. Ook zoeken we mee naar financieringsmogelijkheden. In 2015 is begonnen met deze aanpak en hebben de eerste 9 sportclubs hun zonne-installatie feestelijk geopend.

Met de aanpak zorgen we ervoor dat in 2016 uiteindelijk 30 sportverenigingen en/of maatschappelijke organisaties bij een zonne-energieproject worden ondersteund en dat op 10 accommodaties zonnepanelen worden geplaatst. In afstemming met gemeenten, belangstellenden en mogelijke partners kijken we waar kansen liggen voor een zonproject.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht coördineert de informatieverstrekking en ondersteunt de sportverenigingen actief.

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.