Powered by

Samen maken we Nederland energiebewuster.

Hieronder vindt u een greep uit de initiatieven die de Natuur en Milieufederaties samen met collectieven, bedrijven en overheden hebben ontplooid. Kies een of meerdere tags om in ons curriculum te kijken en laat u inspireren. Neem vrijblijvend contact met ons op om te horen wat we voor u kunnen betekenen.

Thema

Energie in je dorpEnergie opwekkenEnergiebesparingEnergiecoachesEnergieloketEnergieneutraal wonenLandschapParticipatieWijkgerichte aanpakWindenergieZonne-energie

Doelgroep

(Sport)verenigingenBedrijvenGemeentenHuurdersLokale energie-initiatievenParticuliere woningeigenarenProvincieScholen-studentenWoningcorporaties
advies energieloket
Het Energieloket

In het Energieloket geven we onafhankelijke informatie en gericht advies aan particuliere woningbezitters over energiebesparing en duurzame energie.

Drenthe, Flevoland en Groningen
143138
Het Zon Effect: Samen Zonnepanelen aanschaffen
Het Zon Effect

Met Het Zon Effect ontzorgen we inwoners die zon op hun dak willen: we geven onafhankelijke advies en organiseren een collectieve inkoopactie.

Zeeland
430
Energiewerkplaats

In de energiewerkplaats brengen we beginnende en gevorderde initiatieven bijeen om samen te werken aan lokale energie in het eigen dorp.

Friesland
3331
Brabantse Energie Alliantie: zonnepaneel
Brabantse Energie Alliantie

Door het vormen van de Energie Alliantie verbinden we partijen die het verschil kunnen en willen maken om de gezamenlijke energiedoelen te realiseren.

Brabant
3079
Energiecoaches

De energiecoaches die wij opleiden adviseren woningeigenaren op een laagdrempelige manier over energiebesparing en comfortabeler wonen.

Limburg
1116
Energy Pitch

Tijdens de Energy Pitch presenteren initiatiefnemers hun plan. In het voortraject begeleiden we ze om te komen tot een goed business plan.

Overijssel
5011
Werkplaats collectieve zonnedaken en -parken

We organiseren een werkplaats waar initiatiefnemers kennis en ervaring uitwisselen over zonprojecten en samen naar oplossingen zoeken voor knelpunten.

Gelderland
2011
Windpark Rescoop
RescoopZH

RescoopZH zorgt dat daar waar zoeklocaties worden aangewezen voor windenergie de omwonenden een positie hebben vroegtijdig in de planvorming.

Zuid-Holland
020
Het 1894 Energie Collectief

We helpen sportverenigingen en andere groepen bij het opzetten van energieprojecten waarvan niet alleen de club profiteert maar ook de leden.

Drenthe
102
€nergiek Toezicht

We helpen bedrijven om te voldoen aan de wettelijke eisen voor energiebesparing, maar laten ze ook zien wat ze nog meer kunnen doen.

Groningen
0926
Eco Crazy 88 studentenbattle

We dagen studenten uit om energie te besparen in hun eigen studentenhuis met ludieke activiteiten via de Eco Crazy Studentenbattle.

Utrecht
011
Energielandschap Oirschot
Energielandschap Oirschot

We begeleiden de lokale energiedialoog tussen partijen met verschillende belangen om uitdagingen en knelpunten bloot te leggen en partijen bij elkaar te brengen.

Brabant
161
Inspiratietour langs lokale energie-initiatieven
Inspiratietour langs lokale initiatieven

Met een tour langs succesvolle voorbeeldprojecten inspireren we mensen, bedrijven en overheden en motiveren we ze om zelf ook in actie te komen.

Overijssel
5026
Uitreiking trofee Stookjerijk
Stookjerijk

We brengen huurders, woningcorporaties en gemeenten bijeen zodat concrete afspraken worden gemaakt over energiebesparing in de huursector.

Landelijk
0229
Windpark Rescoop
Windpark Rescoop Limburg

We werken aan windenergie met oog voor de omgeving. Zo vinden we het belangrijk dat de lokale gemeenschap kan meedelen in de opbrengsten.

Limburg
400
Zonnecampagne Zon Zoekt Drent
Zon Zoekt Drent

Met de campagne Zon zoekt Drent informeren we woningbezitters over zonne-panelen en brengen we ze in contact met lokale aanbieders.

Drenthe
131513
Energieambassadeurs
Energieambassadeurs

We werven energieambassadeurs en leiden ze op om mensen in hun omgeving enthousiast maken en adviseren over energiebesparing.

Utrecht
1015
De Energy Challenges
Energy Challenges

Met de Energy Challenges dagen we scholieren uit slim met energie om te gaan. In competitieverband gaan ze de uitdaging aan om op school energie te besparen.

Friesland
0141
Groene Euro’s scoren
Groene Euro’s scoren

De energierekening is voor veel sportverenigingen een hoge kostenpost. We helpen de vereniging en haar leden met het besparen van energie.

Overijssel
17131
Start bouw Windpark Nijmegen-Betuwe
Windpark Nijmegen-Betuwe

Bij de realisatie van windparken zorgen we niet alleen dat deze goed in het landschap passen. We werken ook aan participatie zodat de omgeving kan meeprofiteren.

Gelderland
111
Bijeenkomst buurtgerichte aanpak Amelterhout
Buurtgerichte aanpak Amelterhout

Met onze eigen ontwikkelde aanpak helpen we bewonersgroepen opstarten en ondersteunen hen bij het maken en uitvoeren van hun plannen.

Drenthe
111
zonnepanelen bij sportverenigingen
Zonne-energie voor sportverenigingen

We stimuleren sportverenigingen om zonnepanelen op hun accommodatie te leggen, brengen de mogelijkheden in kaart en helpen ze in het aanschaftraject.

Utrecht
31110
winnaars Postcoderoospremie
Postcoderoospremie

Met de postcoderoospremie helpen we een aantal kansrijke lokale energie-initiatieven hun project te realiseren om zo meer praktijkervaring op te doen.

Groningen
1131
CO2 Bank Utrecht
CO2 Bank Utrecht

Met de CO2 Bank leggen we een slimme verbinding tussen lokale energieprojecten en bedrijven/mensen die regionaal hun CO2-uitstoot willen compenseren.

Utrecht
001
Boer zoekt Buur
Boer zoekt Buur

In Boer zoekt Buur laten we omwonende investeren in het verduurzamen van een boerenbedrijf. In ruil krijgen zijn lokaal geproduceerde producten.

Zeeland
652
Routekaart Klimaatneutrale gemeenten
Routekaart Klimaatneutrale gemeenten

Met gemeenten en andere stakeholders doorlopen we een aantal stappen om te komen tot een gezamenlijke routekaart naar een klimaatneutrale gemeente.

Utrecht
15015
lokale energiecoöperaties
Stimuleren lokale energiecoöperaties

Via een aantal workshops helpen we lokale initiatiefnemers om hun ideeën om te zetten in een concreet projectplan waar ze direct mee aan de slag kunnen.

Limburg
24017

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.