Powered by

Checklist natuurwaarden grondgebonden zonne-energie

Interesse? Neem contact met ons op

    Checklist voor zorgvuldige borging van het natuurbelang bij ontwikkeling grondgebonden zonne-projecten.

    Zonneparken zijn enorm in opkomst in Nederland. Grondgebonden zonne-energie heeft vrijwel altijd een effect op lokale natuurwaarden. De komst van een zonnepark zorgt voor nieuwe omstandigheden, waar diverse flora en fauna nadeel of juist voordeel van kunnen hebben. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu zien het belang van grondgebonden zonneparken voor een snelle energietransitie, met rekenschap van natuurwaarden. Door de mogelijkheden voor natuurvriendelijke inpassing beter te benutten, kunnen in sommige gevallen zonneparken bijdragen aan de biodiversiteit én de energietransitie.

    De checklist Natuurwaarden bij grondgebonden zonne-energie helpt bij het bepalen welke natuuraspecten extra of juist minder aandacht behoeven. En het helpt partijen bij een nieuw initiatief goede afspraken te maken over de wijze van vooronderzoek en eventuele realisatie. Op die manier bespoedigt deze checklist een zorgvuldige borging van het natuurbelang bij ontwikkeling en exploitatie van projecten, faciliteert procesparticipatie bij projecten en vergroot de kans op acceptatie van nieuwe initiatieven voor grondgebonden zonne-energie.

    Uitgelichte initiatieven